หน้าหลัก > สื่อและกิจกรรม > โรคติดเชื้อ IPD
โรคติดเชื้อ IPD
เขียนโดย supamitrsena เมื่อ Mon 26 Feb, 2018

    โรคติดเชื้อ IPD (IPD, ย่อมาจาก Invasive pneumococcal disease) หรือ โรคติดเชื้อนิวโมคอกคัส (Invasive Pneumococcal Infection) เป็นโรคชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากร่างกายติดเชื้อ นิวโมคอกคัส ที่สามารถติดต่อกันได้ระหว่างคนสู่คน, โรคนี้สามารถก่อให้เกิดโรคอื่นๆเพิ่ม ได้ในหลายส่วนของร่างกาย โดยส่วนใหญ่ที่จะเป็นคือ ปอดอักเสบ และเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่โรคติดเชื้อ IPD นี้สามารถรักษาได้ และมีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคด้วย สามารถพบโรคนี้ได้บ่อยในเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีลงไป เนื่องมาจากร่างกายยังมีภูมิคุ้มกันน้อย

    สาเหตุการเกิดโรคและการติดเชื้อ IPD
โรค IPD เกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอกคัส จากผู้ที่มีเชื้อนี้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นโรคหรือเป็นเพียงพาหะของโรคก็สามารถติดได้เช่นกัน ดังนั้นจึงสามารถพบโรคนี้ได้มาก ในสถานที่มีผู้อยู่อาศัยแน่นหนากว่าปกติ

    อาการของโรค IPD
เริ่มจากเมื่อเชื้อ IPD เข้าสู่ร่างกายแล้ว จะก่อให้เกิดอาการภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับเชื้อ ซึ่งถือเป็นช่วงเป็นระยะฟักตัวของโรค โดยจะมีอาการผิดปกติแสดงออกมาได้หลากหลายดังนี้

- อาการไซนัสอักเสบ
- อาการหูติดเชื้อหรือหูชั้นกลางอักเสบ
- อาการปอดอักเสบหรือปอดบวม
- เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
- ข้ออักเสบ
- กระดูกอักเสบ
- เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
- ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

    ตรวจวิเคราะห์อย่างไรจึงจะรู้ว่าติดเชื้อ IPD
การตรวจว่าร่างกายติดเชื้อ IPD หรือไม่ จะต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจ โดยแพทย์จะทำการตรวจตามอาการของโรคก่อน แล้วจึงค่อยขยายผลด้วยกระบวนการย้อมสีดูเชื้อ และเพาะเชื้อเพื่อตรวจ โดยแพทย์จะเอาสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคที่เป็น มาตรวจเพื่อดูเชื้อ เช่น เป็นโรคปอดอักเสบก็ต้องเอาเสมหะมาตรวจหาเชื้อ เป็นต้น

    แนวทางในการรักษา
การรักษาเชื้อ IPD มีสองทางหลักๆ ก็คือ
- การให้ยาฆ่าเชื้อ โดยแพทย์ผู้ทำการรักษาส่วนใหญ่จะให้ยา ที่ครอบคลุมการฆ่าเชื้อตัวหลักๆ อยู่แล้วรวมถึงเชื้อ IPD ด้วย แต่ถ้าเป็นเชื้อ IPD ที่เป็นชนิดดื้อยาแพทย์ก็จะทำการเปลี่ยนชนิดของยาฆ่าเชื้อใหม่
- การรักษาแบบตามอาการ ของโรคที่เป็นอยู่ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ IPD

#โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
โทรสอบถามวัคซีนป้องกัน ปรึกษาสุขภาพ
035-289-572-9 , 098-9719427