หน้าหลัก > บริการอื่นๆ > แผนกกายภาพบำบัด
แผนกกายภาพบำบัด
เขียนโดย spsena เมื่อ Fri 05 Apr, 2019

ขอบเขตการให้บริการ

1. กรณีผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยนอนติดเตียง

    - การฝึกกำลังกล้ามเนื้อเพื่อชลอการฝ่อลีบ/เพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อ

    - การกระตุ้นการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความาสามารถในการช่วยเหลือตนเองและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรคภาพหัวใจ       และปอด

    - การแก้ไขภาวะข้อยึดติดโดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดร่วมกับเทคนิคการยืดกล้ามเนื้อการดัด ดึงข้อต่อ

    - การปรับท่าทางและเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหว

    - การฝึกการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเพิ่อเพิ่มคุณภาพในการทำกิจกรรมต่างๆและป้องกันการล้ม

2. กรณีกลุ่ม office synddrome

    - การลดปวดและคลายกล้ามเนื้อด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและการยืดกล้ามเนื้อ

    - การปรับท่าทาง การเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเลือกอุปกรณ์สำหรับการช่วยพยุงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ        บาดเจ็บจากงานที่ทำประจำ

    - การสอนวิธีการออกกำลังกายและการยืดกล้ามเนื้อเพื้อป้องกัน/ลดความรุนแรงของปัญหา ออฟฟิศซินโดรม

    - การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับลักษณะพื้นสำหรับที่ทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อป้องกัน/ลดปัญหาจากออฟฟิศซินโดรม

3. ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

    - การลดปวดในผู้ป่วยกล้ามเนื้อฉีกขาด/อักเสบ ภาวะข้อเสื่อมโดยใช้เครื่องมือลดปวดทางกายภาพบำบัดร่วมกับการออก         กำลังกายและยืดกล้ามเนื้อ โดยให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยปวดหลังปวดคอ ปวดเข่า ปวดที่ข้อเท้า หมอนรองกระดูกทับเส้น         ประสาท

    - การแก้ปัญหาข้อยึดติดโดยการใช้ความร้อนและความเย็นร่วมกับเทคนิคการดัด ดึงข้อต่อ

    - กานฟื้นฟูผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังผ่าเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพก

4. กรณีผู้ป่วยทางระบบประสาท

     - การชลอการฝ่อลีบและการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเทคนิคการออกกำลังกายเฉพาะโรคและเฉพาะบุคคล

     - การกระตุ้นโทนกล้ามเนื้อเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวและการฝึกเดินในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

     - การสอนและให้คำแนะนำในการแก้ไขและป้องกันปัญหาข้อยึดติดในผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเป็นเวลานาน

     - การกระตุ้นกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายในผู้ป่วยอัมพาตที่ใบหน้า

     - การลดปัญหาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยด้วยวิธีการนัดท่าทางที่เหมาะสม การยืดกล้ามเนื้อและการฝึกการลงน้ำ          หนัก weight bearing

5. กรณีผู้ป่วยในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ

       - การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในขั้นต้น โดยการฝึกหายใจ การฝึกเพื่อเพิ่มการขยายตัวของทรวงอกร่วมกับการออกกำลัง            กาย การฝึกควบคุมการหายใจในขณะทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน

       - การร่อนระบายเสมหะโดยการเคาะปอดและ การดูดเสมหะและการสอนการไอแบบ effective cough การฝึกการขับ              เสมหะจากหลอดลม

       - การฝึกการหายใจเพื่อช่วยชลออาการเหนื่อย การฝึกการดูด triflo เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของปอด

       - การวัดสมรรถภาพการเครื่องไหวร่วมกับประเมินอาการเหนื่อยด้วยการทำการทดสอบเฉพาะราย

 

หมายเหตุ        ทางโรงพยาบาลสามารถให้บริการนอกสถานที่ได้กรณีไม่สะดวกมารับบริการที่โรงพยาบาลโดยการติดต่อเพื่อพูดคุยรายละเอียดและนัดล่วงหน้า

 

เวลาทำการ

วันอาทิตย์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

 

เบอร์ติดต่อ 035-289-572-9 ต่อ 1417  081-7120808 (นักกายภาพบำบัด)

 

 

หมวดหมู่