หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาด 41 เตียง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1งาน ประกอบด้วยอาคารสูง 6 ชั้น

มีแพทย์ 24 ชั่วโมง เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวใน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

การจัดบริการทางการแพทย์ ตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละสาขาเช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม รังสีวิทยา ออร์โธปิดิกส์ จักษุกรรม